Trenger du HMS-kurs ?


20.01.17. Arbeidsmiljøloven pålegger alle som er leder for en virksomhet å kunne dokumentere HMS-kompetanse. Kravet gjelder alle som har fast eller tilfeldig hjelp av noen i gårdsdrifta. (gjelder også ubetalt arbeidskraft innen egen familie)  Landbruket er dessverre er den mest ulykkesutsatte næringa i landet, og målet må være at bøndene skal nå pensjonsalderen med helsa i behold. Studieforbundet næring og samfunn
og Norsk Landbruksrådgiving HMS inviterer til kurs på Gjennestad med oppstart 31. januar. Mer informasjon og påmelding her.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag