Tre grep for økt rekruttering av unge bønder


22.01.16 Bønder i Norge har langt lavere gjennomsnittsalder enn i andre vestlige land. Norsk landbrukspolitikk har gjort det mulig for unge bønder å satse. Tall viser likevel at kun 10 prosent av norske bønder i dag er under 40 år. – Bedre rammevilkår, konkurransedyktige velferdsordninger og styrket krav til kompetanse er de viktigste satsingsområdene for å få flere inn i næringen, sier nestleder i Norges Bondelag,
Brita Skallerud.

Les saken hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag