Trafikksikkerhet under våronna


11.04.15 På grunn av at E-18 er stengt ved Skjeggestadbrua i Holmestrand er det nå ekstra stor belastning på sideveiene.  Spesielt på Bispeveien fv 35 og Hvittingfossveien fv 315 opplever mange store problemer med å komme utpå når trafikken er stor. Det nærmer seg våronn og Vestfold Bondelag er bekymret for trafikksikkerheten når det blir stor trafikk landbruksmaskiner i tillegg til nåværende trafikk. Etter god kontakt
med politi og vegvesen er det bestemt at det skal settes opp nye fareskilt som skal gjøre bilistene ekstra oppmerksomme. Bøndene oppfordes også til å vise hensyn.


Møte om trafikksikkerhet i våronna 

Thorleif Müller og Harald Lie fra  Vestfold Bondelag møtte Tormod Kristiansen fra politet og Odd Tandberg og Reidar Jørgensen fra Statesn Vegvesen på et møte i Tønsberg mandag 30. mars. Det var et hyggelig og konstruktivt møte der alle tre parter fokuserte på hva som kan gjøres foran kommende våronn for å bedre trafikksikkerheten

 

Statens vegvesen meddeler at vi må leve med «E18-trafikken» forblir fordelt på sidevegnettet fram mot sommerferien. Dette vil kunne bli krevende for alle parter, men det er ingen vei utenom.
Thorleif Müller profil utsnitt

Thorleif Müller oppfordre medlemmene til å være tålmodige og vise hensyn.

 

Tiltak 

Vestfold Bondelag vil oppfordre sine medlemmer langs fylkesvegene 35 og 315 til å ha en så positiv holdning til trafikken som det vil være mulig å få til. -Våronna må gjennomføres, sier Müller, som håper at økt fokus vil bidra til at bilistene vil slippe traktorer fram.

 

Statens vegvesen vil ha fokus på renhold av kantrefleksstolpene og vegoppmerking (gule og hvite linjer) på vegbanen.

 

Nye skilt 

Statens vegvesen vil produsere 6 stk. opplysningsskilt med tekst «Annen fare» skiltet øverst og med underskilt symbol av «Traktor».

På to linjer under dette skriver vi «Våronn» og i bunnen «Vis hensyn».
Det plasseres ut 4 stk. på fv 35 og 2 stk. på fv 315

Disse skiltene er nå under produksjon og vil bli satt opp neste uke.

Skilt vis hensyn våronn


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag