Total skivebom fra avgiftsutvalg


10.12.15 – Forslaget fra grønn skattekommisjon vil bidra til mindre norsk matproduksjon og økte klimagassutslipp, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Utvalget som ble oppnevnt av regjeringen for å vurdere hvordan bruk av skatter og avgifter kan føre til lavere klimagassutslipp, overleverte i dag sine anbefalinger til finansminister Siv Jensen. Utvalget grønn skattekommisjon foreslår flere avgifter for landbruket og forbruker, samt
redusert støtte til produksjon av norsk kjøtt. De anslår at konsekvensene av egne forslag vil være 10-12 prosent redusert sysselsetting i landbruket.

Les saken hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag