Torp foredragsholder på Kornkonferansen


27.01.15 -Penger i lomma til bonden! var Hans Edvard Torp sitt svar på spørsmålet om hva som skal til for at bonden skal dyrke det som etterspørres. Torp holdt et av innleggene på Kornkonferansen 2015 som ble arrangert i Oslo mandag av Felleskjøpet og Norges Bondelag. Det var mange vestffoldinger tilstede på konferansen, både kornprodusenter, tillitsvalgte og ansatte fra Landbruksrådgvininga og Fylkesmannen.


Kornkonferansen 2015 Torp

Kornøkonomi 

Som leder i Norges Bondelags kornutvalg hadde Hans Edvard Torp blitt utfordret til å svare på hva som skal til for at kornbøndene produserer det som etterspørres. Penger i lomma til bonden, var det enkle svaret. I tillegg trakk Torp fram betydningen av å ha kunnskap om verdikjeden og hva behovet er. For eksempel bør vi ha fullt trykk på å dyrke mathveite framover. Ved overskudd kan dette brukes til fôr. For å bli bedre kornprodusenter er rådgiving
viktig på kort sikt, og forskning på lang sikt.

 

Året jordbruksoppgjør 

Fra salen ble Torp utfordret til å si noen om Norges Bondelag er villig til å prioritere korn i årets jordbruksoppgjør. Ingen er i tvil om at Torp mener det er økt forståelse av at det er “krise” i kornøkonimien. Nedgang i kornareal viser dette. -Vi må også huske på at 20% av kornet i Norge blir produsert på skifter på under 20 daa, sa Torp. Vi har ikke råd til å miste dette.

 

Kornkonferanse 2015 Støre 2

Vil bygge landet 

Dette var Arbeiderpartiets slagord etter krigen. -Nå skal vi bygge nytt, bygge på og bygge om! sa Jonas Gahr Støre på åpningen av den nasjonale Kornkonferansen. Han er glad for at tema som klima, matsikkerhet og matproduksjon har blitt et aktuelt tema i politikken. Han mener kornproduksjonen er avgjørende for selvforsyning, og la vekt på vern av matjord. Støre hadde stor innsikt i hva landbruket bidar med i samfunnet, også utenom mat. Avslutningsvis
sa han også at vi også må tørre å diskutere forbruket av rødt kjøtt. Rødt kjøtt gir både mer utslipp av klimagasser og mer helseproblemer, mente Støre.

Kornkonferanse 2015 Halvorsen 2

Optimistisk 

Kristin Halvorsen er nå leder av Cecero (senter for klimaforskning). Hun er mer optimistisk nå enn da hun var politiker fordi en mye større del av samfunnet erkjenner klimaendringene og diskuterer temaet. Hun la også vekt på at størstedelen av matproduksjonen i verden, både landbruk og fiske, foregår som småskalaproduksjon.

 

Mer mat på samme areal 

Terje Knutsen fra Yara snakket om etterspørselen av korn i verden. Det har vært sterk og stabil etterspørselsvekst de siste ti årene. Dette har blitt dekt av økte avlinger pr daa og ikke med økt areal. Knutsen mente at vi i framtida må øke matproduksjonen på eksisterende areal. Alternativet er avskoging som har svært negative konsekvenser. Balansert gjødsling er avgjørende og amnge land i verden har stort potensiale i å bedre
dette. Norske bønder har god kunnskap og tar raskt ibruk ny forskning.

 

Hva er rett pris på fôrkornet? 

Målprisen er rett pris på fôrkornet! Dette sa Knut Røflo fra Felleskjøpet Fôrutvikling. Det er opp til partene i jorbruksoppgjøre å finne balansen mellom kornprodusentene og kraftfôrkjøperne. Men han var opptatt av en “smartere” prising også av fôrkorn. -Vi kan ha samme målpris men et større spenn i tillegg og trekk.

 

Kornkonferanse 2015 Vestfoldbønder

Fornøyde Vestfold-bønder, Jon Petter Helgestad (til venstre), Rune Dreng og Christopher Helgestad.

 

Kornkonferanse 2015 Holtung og Larsen

Fra referansegruppe korn i Vestfold møtte sekretær Kåre Larsen og leder Hans Edvard Holtung. -Det har vært en dag med mange gode innlegg, sa Holtung. Igjen blir jeg mer besvisst på hvor viktig tollvernet er, både på kornet og for kjøtt og melk for at vi alle skal få en brukbar økonomi. -Vi har med oss mange innspill som vi skal diskutere videre i referansegruppe korn. Gruppa har møte 13. februar for å gi våre innspill til jordbruksforhandlingene.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag