Tørketilskuddet utbetales 14. november


10.11.18. Den rekordtørre sommeren 2018 skapte store problemer for jordbruket. Derfor inngikk staten og jordbruket på sensommeren en avtale om en krisepakke som skal bidra til å avhjelpe de økonomiske utfordringene som mange bønder i tørkeområdene opplevde og fortsatt opplever. Ekstrabetalingen av tilskudd som ble framforhandlet mellom jordbruket og staten etter sommerens tørkesommer blir utbetalt 14.11.  Les
mer hos Norges Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag