TOPPSAK


Norges Vassdrag- og energiverk (NVE) har hevet flomfaren i områdene rundt Numedalslågen til det høyeste nivået, rødt. Også resten av fylket er utsatt.

 

Vestfold Bondelag og beredskapsmyndighetene oppfordrer alle bønder, så langt det lar seg gjøre, til å sikre/flytte rundballer og andre gjenstander som ligger ved flomutsatte vassdrag. Dette for å unngå at disse tas av flommen, skader bruer/brukar, kiler seg og demmer opp vann på nye steder. 

Vær samtidig forsiktige pga fare for jordras! 

 

Mattilsynet har lagt ut en nettmelding som peker på viktige forhold å være oppmerksom på knyttet til vannforsyning, dyrevelferd, planteproduksjon og fôr.

 

Meld fra til kommunen straks om avlingsskade. Les mer hos FM i Vestfold

 

Info om naturskade hos LandbruksdirektoratetALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag