To stortingsrepresentanter fra Vestfold i debatten om jordbruksmelding


26.04.17 I går kveld behandlet Stortinget ny jordbruksmelding. På galleriet satt flere fra Vestfold og fulgte debatten. Vestfoldrepresentantene Dag Terje Andersen (Ap) og Anders Tyvand (KrF) hadde innlegg. -Statsrådens liberalistiske idèer tålte ikke møte med Stortinget, oppsummerte Dag Terje Andersen og viste til alle endringsforslagene som har blitt stoppet. Stortinget har nå vedtatt at “inntektsmålet skal være å
redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper”. Line Henriette Hjemdal (KrF) understreket at dette er det klareste inntektsmålet landbruket har hatt siden 70-tallet. Dette gir føringer for jordbruksoppgjøret som starter i dag.


Stortinget 250417. Galleriet.

Representanter fra Vestfold Bondelag var tilhørere på galleriet under debatten i Stortinget. Det var Thorleif Müller (leder Vestfold Bondelag), Harald Lie (nestleder), Jon Olav Svartdal (leder Vestfold Bygdeungdomslag), Anne Helene Bruserud (bygdepolitisk nestleder (VBU), Elisabeth Larsen (fylkeskontoret) og Elin Røed (org sjef). Representanter fra Norges Bondelag, flere andre fylkeslag og styret i Norske Landbrukstjenester var også tilstede.

 

Hørt i debatten:

 

Geir Pollestad, SP, saksordfører: 

Det er lenge siden det har vært et så bredt politisk flertall for jordbrukspolitikken framover. Han trakk fram at Stortinget har avvist at kostnadseffektiv produksjon skal være hovedmålet. Vi har fått et sterkt inntektsmål. Pollestad var glad for at Stortinget har tatt grep om landbrukspolitikken, og nevnte opp alle enkeltforslag i medlinga som er blitt stanset. SP ville gjerne ha kommet lenger, men “vi får leve med en sommer uten et mål for økologisk
produksjon”.

 

Knut Storberget, AP:

Mente at holdningen til norsk landbruk og norske bønder har endret seg betydelig de siste åra. Om meldinga sa han at det er sjelden et dokument fra regjeringa blir så grundig avvist i Stortinget. Spesielt vekt på markedsordningene som er “effektive og selvfinansierende”

 

Representanter fra regjeringspartiene: 

Statsråd Jon Georg Dale (FrP), Ingunn Foss (H) og Gunnar Gundersen (H) la alle vekt på at det går bra i norsk landbruk og tolker dette som et bevis på at deres politikk virker.

 

Dag Terje Andersen STortinget 250417

Dag Terje Andersen, Vestfold (Ap): 

La vekt på hvor viktig både landbruket og næringsmiddelindustrien er i Vestfold. Han er glad det går godt i norsk landbruk, men mener det ikke skyldes blåblå politikk. “Når meldinga ble lagt fram ble det bråk i hele landet – folk skjønner jo landbrukspolitikk” sa Andersen. “Men statsråden tenkte at nå går det så bra i norsk landbruk – så det må vi gjøre noe med. Og så la han fram en ny melding”.

Innlegget kan ses på Stortingets nett-TV (spol til kl 23.53)

 

Anders Tyvand Stortinget 250417

Anders Tyvand, Vestfold (KrF): 

Anders Tyvand innledet med et globalt perspektiv. Norge har ansvar for å produsere mat til egen befolkning. Da må hele landet brukes og effektivisering kan ikke være eneste løsning. KrF har vært opptatt av å skape brede flertall for å sikre forutsigbarhet for næringa. “Representanter fra regjeringen gjentar stadig at det går så godt i norsk landbruk. De kan nå trøste seg med at den forutsigbarheten og nødvendige
rammene som har ført til denne suksessen – de blir nå liggende fast”, sa Tyvand. Han var også opptatt av å øke både produksjon og forbruk av frukt og grønt.

Innlegget kan ses på Stortingets nett-TV    (spol til kl 23.58)

 

 

Møtet i Stortinget startet kl 10.00. Når “vår sak” skulle behandles var usikkert. Det ble derfor tid til middag og venting på forhånd. Debatten om jordbruksmedlinga kom igang kl 20.30 og varte til godt over midnatt. Bøndene er imponert over engasjementet i debatten selv om det var seint.

 

Før Stortinget 250417

Middag mens vi venter

Før Stortinget 250417. VBU

Bygdeungdomslaget er med. Anne Helene Bruserud og Jon Olav Svartdal


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag