To fra Vestfold i arbeidsgruppe om jordleie


23.10.14 Landbruksdirektør Olav Sandlund og bonde Olaf Holm fra Kvelde er med i en statlig oppnevnt arbeidsgruppe som skal vurdere problemstillinger knyttet til leiejord og driveplikt. De skal også foreslå tiltak som kan stimulere til mindre leiejord og økt omsetning av tilleggsjord, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Fra Norges Bondelag deltar advokat Erlend Stabell Daling. Vestfold Bondelag er også opptatt av jordleie, både som problem
og som en mulighet, og har en fersk rapport om jordleie i Vestfold.

Les mer om arbeidsgruppa hos LMD

Les mer om rapporten “Ny kunnskap om jordleie i Vestfold”ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag