Tiltak mot antibiotikaresistens


21.08.14 Ei regjeringsoppnevnt ekspertgruppe har lagt fram en rapport om hvordan Norge skal jobbe for å unngå utbredelse av antibiotikaresistente bakterier. Overforbruk og feil bruk av antibiotika har ført til motstandsdyktige bakterier som representerer en alvorlig global helsetrussel. – Dette problemet tar norske bønder tar på alvor, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. – Vi har jobbet lenge med å minske antibiotikabruken
i husdyrholdet og har i dag har vi den laveste antibiotikabruken i Europa.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag