Tiltak i Aulivassdraget


01.08.14. Etter brannen i plasthaugen til bedriften Revac AS på Linnestad i forrige uke, ble elvestrekningene nedstrøms brannstedet sterkt forurenset. Fylkesmannen følger opp vassdraget og vil ta vannprøver helt til vassdraget er friskmeldt. De har også gått ut med en del viktige råd til brukere av området. Berørte gårdbrukere skal være kontaktet og alternativ jordvanning er etablert.

Les mer hos FM i VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag