Tilskudd til klimatiltak på gården


18.10.16 Men vi venter på at regjeringen skal innføre en ordning med klima- og miljøfond, tar Vestfold Fylkeskommune saken i egne hender. Hovedutvalg for klima og energi ønsker å gjøre en innsats for å påskynde overgangen til fornybar energi og bevilger inntil 1 million kroner til tiltak som bringer oss i den retningen. Inntil 50 % av totalkostnadene begrenset til 50.000,- kan utbetales til hvert enkelt tiltak. Forutsetningen er at tiltaket
sparer energi, gir overgang til bruk av mer ny fornybar energi, eller gi økt produksjon av det. Privatpersoner og berdrifter kan søke. Frist er 31.10.

Les om tilskuddsordning for klimatiltak hos Vestfold FylkeskommuneALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag