Tilskudd til drenering


Publisert: 04.04.2023

Bilde: Torgeir Tajet NLR Viken

Et fremtidig våtere klima gir store utfordringer for matproduksjonen. Bedre drenering av åker og jorder kan imidlertid gi bedre vekstbetingelser, høyere avling og mindre utslipp av lystgass. I tillegg får man et større tidsvindu om våren der jorda er laglig, og dermed mulighet for å så tidligere.

Resultater fra en spørreundersøkelse blant kornbønder som har søkt dreneringstilskudd viser at de har opplevd en avlingsøkning på gjennomsnitt 27,5%.

I Vestfold og Telemark har vi i 2023 ca. 15 mill. kroner tilgjengelig for tilskudd til drenering. Tilskudd til systematisk grøfting utgjør 2 500 kr per daa, og ved annen grøfting kan det gis 38 kroner per løpemeter. Ta kontakt med din kommune tidlig i søknadsprosessen!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag