Tilskudd i skogbruket 2023


Publisert: 14.04.2023

Skogplanting Foto Solveig Haugan Jonsen

Investeringer i skogkultur er avgjørende for at trevirket skal få høy kvalitet og skogens produksjonsevne blir utnyttet. Aktiv og riktig skogskjøtsel er et godt klimatiltak.

Det finnes flere tilskuddsordninger for å stimulere til økt skogkulturaktivitet. Alle kommunene i Vestfold og Telemark gir 40 % tilskudd til ungskogpleie. Informasjon om vilkår kan du få ved å henvende deg til din kommune. Det er nasjonale ordninger for tilskudd til klimatiltakene tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling. Lenkene fører til Landbruksdirektoratets nettsider.

I tillegg finnes tilskuddsordninger for veibygging, skogsdrift med taubane, hest og andre driftsmetoder, miljøtiltak i skog, og opprydding av vindfall i kommuner som ble rammet av stormen 19.11.2021. Se Landbruksdirektoratets nettside for oversikt og mer informasjon om tilskuddsordninger i skogbruket. Kommunale retningslinjer gir vilkår, tilskuddssatser og prioriteringer.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag