Tildekking av halm ved transport


25.08.18 Årets tørke har ført til ekstra mye transport av halmballer langs vei. Fylkesstyret har fått henvendelser angående korn- og halmlass som ikke er tildekket, og de er bekymret for spredning av floghavre og hønsehirse. -Dersom halmen ikke er fra garantert floghavrefrie areal skal den tildekkes ved transport, sier Anne Andvik, styremedlem i Vestfold Bondelag. -Hønsehirse er et nytt ugras og foreløpig ikke omfattet av forskriften,
men bør behandles på samme måte.


Behandling av halm fra arealer med floghavre eller hønsehirse

Halm fra arealer med floghavre eller hønsehirse bør ammoniakkbehandles på jordet. Behandlingen dreper frø av både floghavre og hønsehirse. Dersom du ikke er sikker på at halmen er fra arealer fri for slik smitte, bør det tildekkes ved transport.

Last ned Hønsehirse fakta fra NLR Viken

 

Et travelt år med mye halmberging 

Det er flott å se at kornbøndene i Vestfold tar vare på halmen i år. Dette trengs til fôr på grunn av avlingssvikten på gras. Det er nå en travel periode for de som presser, pakker, behandler og transporterer. Styret i Vestfold Bondelag håper at alle tar seg tid til å vurdere smittefaren ved transport, selv om det er travelt.

 

Lovgrunnlag 

I forskrift om plantehelse er det bare floghavre som er regulert. Hønsehirse er et stort problem i Vestfold og smittefare fra hønsehirse må tas på like stort alvor.

 

Halmballer blir en viktig fôrressurs til vinteren

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag