Til kamp mot «billigmat-modellen»


13.01.17 Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, advarer mot regjeringens «billigmat-modell» for norsk landbruk, hvor hovedmålet er mest mulig kostnadseffektiv matproduksjon. – Regjeringen ignorerer de norske forbrukernes ønske om trygg og bærekraftig matproduksjon fra gårder over hele landet, sa Bartnes i innledningen til ekstraordinært representantskapsmøte på onsdag. Her var Bondelaget og representanter for andre landbruksorganisasjoner
samlet for å vedta videre strategi for å møte den framlagte jordbruksmeldinga. Det har høy temperatur på møtet, og flere fylker ønsket å be Stortinget om å avvise hele meldinga.


Les “Til kamp mot billigmat-modellen” hos Norges Bondelag

 

Fra Vestfold Bondelags deltagelse på representantskapet:

Thorleif Müller rep skap 110117

Debatt 

Fylkesleder Thorleif Müller var aktiv i debatten om jordbruksmeldinga og fremmet synspunkt som har kommet inn til Vestfold Bondelag. Et ensidig fokus på pris pr enhet svekker de andre målene som Stortinget har vedtatt for jordbruket. Müller ble i møtet valgt til å sitte i redaksjonskomiteen. Den ble satt til å endre forslaget til vedtak i tråd med forslag som kom fram i debatten. Det var en god og åpen debatt, og Müller er fornøyd
med at næringa står samlet bak et enstemmig vedtak.

 

Les vedtaket fra representantskapet her    

 

Veien videre 

Lars Petter Bartnes var fornøyd med retningen fra et samlet representantskap.
– Jeg er glad for at vi som næring står samlet, det gir tyngde i den videre kampen for en framtidsretta jordbrukspolitikk, avsluttet han.

Allerede 19. januar er det høring i Næringskomiteen som skal behandle jordbruksmeldinga. Da skal Norges Bondelag legge fram sitt syn.

Det er antydet at komiteen vil avgi sin innstilling til Stortinget 7. mars, og da er i praksis utfallet klart selv om Stortinget skal behandle saken i mars. Arbeidet med jordbruksmeldinga vil ha høyeste prioritet i Bondelaget.

 

Rep skap NB 110117 Vedtak Jordbruksmelding

Leder i redaksjonskomiteen legger fram forslag til vedtak for representantskapet

Rep skap NB 110117 Salen

Det var fullsatt sal. Ingen forfall fra styret, fylkesledere eller org sjefer. Jordbruksmeldinga har høyeste prioritet i organisasjonen.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag