Tida for markvandringer


Publisert: 02.06.2022

Det er en fin tid for markvandringer nå og det er flere muligheter rundt om i fylket til å delta. Botne og Hillestad arrangerte 30. mai en markvandring sammen med NRL. 15 stk møtte opp for å høre hva Hanna Næss Holm hadde å anbefale om bl.a. ugrasbekjempelse og stråforkorting.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag