Tid for vanning!


Publisert: 01.07.2021

Vanning av stor gulrot til Findus. Foto Birgitte Ringdal Brekke

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Viken sender hver uke ut info med gode tips til sine medlemmer. Det er en medlemsfordel, men vi har fått lov til å dele noen gode råd om vanning som nå de nå har sendt ut til sine “grøntmedlemmer”:

Vanntilgjengelighet

Slik det er nå er det krevende å rekke det man skal vanne over i og med at flere kulturer nå vil ha et høyt vannforbruk.

Hvor stort vannunderskudd en må akseptere, avhenger av kapasiteten på vanningsanlegget og arealet som skal vannes. En tommelfingerregel kan være at plantene kan utnytte ca 50 % av det plantetilgjengelige vannet, i rotsjiktet, uten at avlingen påvirkes. Jevn tilgang på vann er også for en del rotvekster viktig for å unngå sprekk.

Grovt sett kan en tenke slik når vannbehovet øker:

Kulturer som er i strekningsfasen må ha vann.
Kulturer med grunt rotsystem må en også passe ekstra godt på.
Ellers bør en tilstrebe jevn vegetativ vekst – selv om det kan røyne på når alle gårdens skifter trenger vann.
Den seine gulrota kan (må grave for å vite!) ha noe å gå på nå. Har man gulrot for eksempel i tillegg til løk så vannes oftest løken først.
Noen kulturer er mer utsatt for skader ved vannmangel for eksempel stangselleri, rødkål og kålrot. Vi skal være klar over at både bor (B) og kalsium (Ca) transporteres passivt med vannstrømmen – er det da tørt øker risikoen for at plantene ikke får nok av disse to næringsstoffene. Bor er viktig for bl.a. cellestrekkingen og Ca bl.a. for styrken til cellene, men Ca må ha Bor tilgang og visa versa!

Hugh Riley ved Bioforsk Apelsvoll har laget foilene under – den første i figurform og den andre foilen i tabellform:

Vanntilgjengeligheten i ulike jordarter er forskjellig, noe er lett tilgjengelig og noe er tungt. 

Vannbehovet er ulikt på ulik jord – og det varierer fra kultur til kultur og rotdybde hvor langt ned en bør sleppe vanninnholdet før ny vanning. En skal legge merke til at dette ikke er tall for «ekstremvær» men «normalt sommervær».

Sensorer fra EasyGrowth

Mange har skaffet seg sensorer fra EasyGrowth for måling av fuktighet og temperatur i lufta og i jorda.
Flere lurer på hvor lav fuktighetsprosenten i jorda skal være før de bør vanne. Prosentverdien som leses av er hvor mange prosent av jorda (inkludert jordmasser og porevolum) som består av vann.
I brukerveiledninga finnes et diagram som viser prosentinnhold av vann ved feltkapasitet og visnegrense for ulik jord. Ta en titt på den! Pakka jord gir mindre porer og mindre porevolum.

Lurer du fortsatt på noe rundt vanning?
Bli medlem i en avdeling av Norsk landbruksrådgiving (NLR) der du bor og spør gode fagfolk om råd!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag