Tid for kurs


Publisert: 08.08.2020

Når høstonna er over står kurstilbudene i kø. NLR Østafjells og NLR Viken byr på flere muligheter utover høsten. Mange av kursene finner du i aktivitetskalenderen på denne siden.

I Telemark tilbys følgende kurs i høst:
Kurs i praktisk HMS arbeid
Sikkerhetskurs varme arbeider

I Vestfold tilbys følgende kurs/møter i høst:
Markvandringer
Webinar Faste kjørespor i grovfôrdyrkinga

Mer kurs og møter vil fylles på, så følg med på aktivitetskalenderen!
Se også nettsidene til NRL Østafjells og NLR Viken.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag