Tid for juletrehogst.


03.12.12. Den siste uka har vært nærmest ideell for juletreprodusentene i Vestfold. Barfrost uten snø gjør jobben med å få fram juletrærna enklere. Hos Reidar Mørk i Østre Hedrum har det vært full aktivitet. Fra gården skal det leveres drøyt to tusen trær til en gros markedet. Tidligere i høst har en oppkjøper merka trærna med røde sløyfer, som betyr prima. Blå merker
betyr sekunda og litt lavere pris.


 
 
Reidar Mørk trives med å produsere juletrær. Her foran et av de mange prima trærne med rød sløyfe. Reidar Mørk planter drøyt 500 trær på målet. Hovedsorten er vanlig norsk gran. 90 prosent blir salgsvare.
 
Tekst og foto: Olav Nordheim.
 
Deretter er det hugging, oppkvisting av den nederste stammen og deretter dra juletrærna fram til veg. Der kommer pakkemaskinen og pakker i nett og stabler trærna på pall. Det er stor etterspørsel etter norske juletrær og plass til flere produsenter. Faktisk konkurrerer de norske trærna bra i forhold til danske, både på kvalitet og pris.
 
 
 
Reidar Mørk kjører “hogstmaskinen” og har Leif Arne Asbjørnrød som medhjelper.
 
 
 
 
Juletreet føres inn med rota først, pakkes inn i nett, føres på et transportbånd og stables på pall på bak på traktor.
Denne pakkemaskinen finnes det bare en av i Norge. Det er en CompakTree, danskprodusert. Arnt Stensholt regner med å pakke 40 tusen trær med denne i en kort og hektisk sesong.
 
 
 
Hver pall tar mellom 100 og 120 trær. Gjør transporten ut til salgsapparatet enklere.
 
 
 
Dette juletrefeltet må stå noen år til før det kan høstes. I mellomtida skal det gjødsles, klippes og kanskje brukes plantevern for å holde graset nede. Mange mener det er betenkelig at dyrka mark brukes til juletreproduksjon. Men for mange er dette et mye bedre alternativ enn å dyrke korn på arealet. En produksjon som for mange ikke er økonomisk lønnsom. Viljen til å betale for mat er lavere enn for juletrær.
 
 
 
 
Arnt Stensholt er en flere bak firmaet Vestfold Juletre.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag