Tid for årsmøter i lokale Bondelag


21.10.2014 Denne uka starter perioden med årsmøter i alle 19 lokallaga til Vestfold Bondelag. Først ut er Lardal Bondelag og Sande og Strømm Landbrukslag som har årsmøte onsdag kveld. Årsmøtene er en viktig arena for medlemsdemokratiet, så møt opp og si din mening. Årsmøtene er også en hyggelig sosial møteplass for medlemmene. Bildet er fra fjorårets årsmøte i Sande og Strømm.
Se oversikt over de lokale årsmøtene i Vestfold.


 

 

Oversikt 

Alle de 19 lokallaga har innkalt til årsmøter. Her er oversikten:

 

ANDEBU 

30.10.

BORRE 

31.10.

BOTNE/HILLESTAD 

23.10.

BRUNLANES 

04.11.

FON 

28.10.

HEDRUM 

28.10.

HOF 

30.10.

KJOSE 

04.11.

LARDAL 

22.10.

NØTTERØY/TJØME 

27.10.

RAMNES 

31.10.

SANDAR 

30.10.

SANDE/STRØMM 

22.10.

SEM 

30.10.

STOKKE 

30.10.

TJØLLING 

28.10.

UNDRUMSDAL 

31.10.

VIVESTAD 

03.11.

VÅLE 

23.10.

 

 

Alle medlemmer skal ha fått invitasjon til møtene.

 

Besøk fra fylkesstyret 
Alle lokale årsmøter får besøk fra en representant fra fylkeslaget. Fylkesstyret var tidlig i oktober på styretur til Landbrukets Hus i Oslo der de ble oppdatert på viktige saker fra ansatte i Norges Bondelag. De fikk også møte den nye lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og kan bringe videre sitt inntrykk av han.
 
Bondelagsleder Lars Petter Bartnes orienterte om dagens politiske situasjon
Styret i Vestfold Bondelag møter Lars Petter Bartnes
 
Aktiviteten i lokallaget 
På de lokale årsmøtene skal det vedtas en arbeidsplan for det kommende arbeidsåret. Det er en god anledning til å diskutere hva slags aktiviteter og hvor mye aktiviteter lokallaget skal ha. Det er viktig for Norges Bondelag å ha lokallag som fungerer. Det kan være stor forskjell på hva som er passe aktivitetsnivå for lokallaget, men det viktigste er å ha et velfungerende styre, gjennomføre noe aktivitet for medlemmene og ha god kontakt med
fylkeslaget.
 
Årsmøtet er også sosialt fellesskap 
Det er verdifullt å ta seg tid tid å møte venner og kollegaer til sosialt fellesskap. Årsmøtene i lokallaga er en møteplass for medlemmene og det er som oftest god tid til mat og prat.

 
 
 

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag