Ti gode grunner til jordvern


01.10.14 Norges Bondelag er opptatt av å ta vare på ressursgrunnlaget vårt, matjorda. Jordvern er en samfunnssak mer enn en bondesak. Det er viktig for alle at vi øker selvforsyningen og beredskapen. Trenger du gode argumenter for å hindre nedbygging av god jord? Norges Bondelag har på sine nettsider er artikkel med ti gode grunner til jordvern.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag