Ti bud for jordvern


18.06.17. Du skal verne om matjorda fordi… En søndag midt i vekstsesongen er det kanskje tida for litt ettertanke rundt vernet av matjorda. Matjorda, menneskehetens tause allierte, som gir oss ny mat hvert år. Hvorfor skal vi ta vare på den?

NIBIO har laget “De ti bud” for jordvernetALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag