Thorleif Müllers tale til Årsmøtet


17.03.17. Under gårsdagens årsmøte i Vestfold Bondelag holdt fylkesleder Thorleif Müller en leders tale hvor han pekte på de mange politiske kampene Bondelaget står i om dagen. Han pekte på det felles ansvaret vi alle har for å opprettholde tilliten i folket og ta vare på det flotte landbruket og distriktene som tross alt blomstrer i Norge. -Jeg håper Norge fortsetter å spille kortene sine godt! var Müllers klare
oppfordring til både politikere og egen organisasjon. 


Årsmøte 2017 Leders tale

Müller innrømmet i talen at det er krevende å ha oversikt «over alt» i landbruket, men at det begynner å hjelpe etter 2 år som fylkesleder. Han pekte innledningsvis på en av de viktigste  kampene som står nå.

 

– Jordbruksmeldinga regjeringen la fram i desember var kort og godt et angrep på norsk landbruk, slo Müller fast, og var glad meldinga skaper engasjement hos både bønder og politikere. Han trakk fram angrepene på markedsordningene som det minst forståelige i en situasjon hvor det er stor enighet om at butikk-kjedenes makt allerede er svært stor. Müller var stolt over solidariteten vestfoldbøndene viser for bondekollegaer over hele landet og at organisasjonen
tydelig har fått fram at denne meldinga mer dreier seg om avvikling enn utvikling. Det er utvikling vi ønsker å bruke tida vår på!

 

Müller kommenterte også andre store saker Bondelaget har jobbet med det siste året.

  • Forhandlingsutvalget fikk skryt for innsatsen og oppnådd gevinst i jordbruksoppgjøret 2016, selv om resultatet ikke kan karakteriseres som mer enn akseptabelt.
  • Nytt næringspolitisk program ble vedtatt på årsmøtet til Norges Bondelag, med gode innspill fra Vestfold. Prosessen viste at medlemsdemokratiet fungerer! Müller savnet derimot mer kompetanse på grøntproduksjon i Norges Bondelags styre.
  • Med nærmere 20 000 besøkende på Åpen Gård fikk lokallagene også i 2016 vist et stort antall mennesker hva vi leverer til samfunnet av smak, opplevelser og natur!
  • Ledermøtet til Vestfold Bondelag ble avholdt i Irland i slutten av september. Det ble en bekreftelse på at det er store forskjeller på hvordan landbruket drives rundt omkring. Vi ble ikke mindre glad i den norske landbruksmodellen i løpet av disse dagene!
  • Landbrukshelga 2017 i januar samlet godt over 200 mennesker – et flott faglig og sosialt tilbud til bønder og deres familier.
  • 3 ministere, blant annet statsminister Erna Solberg, var på besøk i løpet av 2 uker i høst!

Pågående arbeid og nye spennende prosjekter knyttet til det å øke kornproduksjonen, grønn konkurransekraft, bonden som arbeidsgiver, fornybar solenergi fra gårdsbruk i Vestfold og ny verdiskapingsrapport ble også kommentert.

 

Arbeidsåret som ligger foran blir ikke mindre hektisk, skal vi tro Müller;

  • Sluttføring av arbeidet med ny jordbruksmelding er allerede nevnt.
  • Landbruket skal på dagsorden også i Valgkampen 2017. Eget spennende valgkampopplegg for listetoppene er allerede planlagt og det blir luftig!
  • Regjeringen kaster stadig opp nye endringsforslag knyttet til lovverket. Det er ventet at departementet kommer med nytt forslag til Konsesjonslov rundt påsketider.
  • Årets jordbruksoppgjør blir spennende. Når ny jordbruksmelding er vedtatt vet vi mer om hva som er mulig å få til politisk. Müller berørte flere gode innspill fra Vestfold Bondelag, hvor bedre økonomi i kornproduksjonen og tiltak som øker jordas produksjonsevne har høyest prioritet!

Årsmøte 2017 Leders tale til årsmøte

Mot slutten takket Müller nettverket rundt Vestfold Bondelag for svært godt samarbeid. Han roste også Norges Bondelag sentralt, fylkeskontoret, alle de 18 veldrevne lokallagene i Vestfold og styremedlemmene i fylkesstyret for svært god innsats.

 

Müller avsluttet talen sin med en visjon;

– Jeg håper Norge forsetter å spille kortene godt. Vi har et flott landbruk og distrikter som blomstrer, men, vi må ta vare på det! Jeg håper på breie politiske flertall i viktige saker, og at skille mellom by og land ikke øker. Snart er det skjebnesvangre valg i flere europeiske land. La oss i fellesskap sørge for at vi aldri nærmer oss det punktet som kalles mistillit i folket. Det er alles ansvar!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag