Tenk sikkerhet!


Publisert: 07.06.2022

For bonden er vekstsesongen ei travel tid hvor gjøremålene står i kø. Mange og viktige oppgaver skal gjøres innenfor tidsvinduer som ofte er trange. Det fører naturlig nok til et høyt fokus på at de ulike arbeidsoppgavene blir gjort på rett måte, og til rett tid. Det fokuset må bare være der, men da er det samtidig viktig å være bevisst på faren for at fokus på egen og andres sikkerhet og helse kan svekkes. En slik svekking vil øke faren for ulykker og uhell.

Veldig mye av redskapen som brukes i vekstsesongen består av bevegelige og roterende komponenter. Stopp motoren på traktor ved vedlikehold/reparasjoner på redskap. Også ved bruk av fettpressa. Ved regelmessig smøring lever en dyr kraftuttaksaksel lenger. Ikke la smøring gå på bekostning av vernet på akselen! Å bli hektet fast i en roterende kraftuttaksaksel ender som regel tragisk. Bruk de tilgangene for smøring som produsenten har laget, selv om det kan være litt plundrete.

Mye av kjøring med traktor i vekstsesongen foregår i områder hvor det og ferdes mennesker, som for eksempel i eget tun og i området rundt driftsbygninger. Vær oppmerksom på traktorens blindsoner. I den kan det befinne seg noen som du tror ikke er der. Stopp av traktoren, og en sjekkrunde på beina i tun eller annet nærområde er dagens best anvendte tid!

Planteproduksjon innebærer bruk av plantevernmidler i større eller mindre grad for de fleste. Følg veiledningene for bruk av preparat, og sørg for nødvendig verneutstyr under bruk og ved reingjøring av utstyr etter bruk.

Med dagens priser på kunstgjødsel er riktig bruk av husdyrgjødsla mer viktig enn noen gang. Hos mange er det betydelige mengder som skal kjøres ut. Godt opprørt gjødselkjeller/lager gjør selve utkjøringen mer effektiv. Husk gassfaren ved omrøring, lasting og utkjøring! Ta en sjekk på egne sikkerhetsrutiner, – finnes det hull/avvik i disse så lukk de. Selv om det har gått bra i mange år, er det INGEN garanti for at det går bra i år.

Noen kan nok synes at dette ble mange formaninger. Vi ønsker ikke å legge noen demper på arbeidsgleden, men vi har et genuint og stort ønske om at du som bonde opplever en vekstsesong uten uhell og ulykker. Vi har ingen å miste!

Med ønske om en god forsommer!

Fylkeskontoret Vestfold og Telemark Bondelag.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag