Tenk liv og helse!


Publisert: 19.06.2020

Vekstsesongen er kort og hektisk på våre breddegrader. Derfor blir den og svært travel for veldig mange bønder. Kombinasjonen av store areal og ofte trange tidsvinduer, gjør at arbeidet må utføres i et høyt tempo. Landbruket er dessverre ei næring med en stygg ulykkesstatistikk, og mange ulykker skjer fordi “jeg skulle bare…”.

Et høyt fokus i daglige arbeidet, på helse, miljø og sikkerhet, bidrar til en sterk reduksjon av faren for ulykker og arbeidsuhell. Stikkord er blant annet aktsomhet ved på- og avkobling av redskap og stopp av motor på traktoren ved vedlikehold og annet arbeid på redskap. Vis og generell aktsomhet ved kjøring på veg og på jordet. En ekstra sjekk av området som det skal rygges i, er en god forsikring mot ulykker.

De fleste bønder bruker plantevernmiddel i løpet av vekstsesongen. Følg anvisningen på etiketten for bruk og håndtering av preparatet. Bruk verneutstyret som anbefales!

Fra 1. juli i år er det påbudt å bruke setebelte i traktor. Undersøkelser viser dessverre at forholdsvis få bruker setebelte. Bruk av setebelte eller ikke, kan være avgjørende for om en ulykke med traktor resulterer i kun blåmerker, eller i verste fall som ei dødsulykke.

En sommer med gode værforhold er ei fin tid for alle. Bonden trives i en god vekstsesong! Med et bevisst forhold til helse, miljø og sikkerhet på egen gard, legges et godt grunnlag for en vekstsesong uten alvorlige ulykker og uhell.

Fortsatt god sommer!

Jan Thorsen

Org. sjef Telemark Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag