Temamøte ferie og feriepenger


Program:

Feriepenger og feriefritid, arbeidsgivers styringsrett

Praktisk rundt sommervikarer og ferieavvikling

Kaffeprat og diskusjoner rundt arbeidsgiver-spørsmål

Ny arbeidsmiljølov: hovedinnholdet i de nye bestemmelsene

Praktisk:

Påmelding:         30/04 innen kl. 12.00 tlf: 33 06 46 40

Pris:                       GRATIS

Sted:                     Re Helsehus, inngang til høyre

 

Fornøyde og trygge arbeidsgivere, gir gode og produktive arbeidsplasser!

VEL MØTT!

 


Kjære Daglig leder

Det nærmer seg sommer og ferieavvikling.

For mange betyr dette planlegging og tilrettelegging av ferielister, feriepenger og bemanning i virksomheten. Visste du at det er arbeidsgiver som har siste ordet i fastsetting av ferietidspunkt for de ansatte? Og husker du hvilke rammer du skal forholde deg til?

Vi ønsker å gi deg som har ansatte oppfrisket kunnskap rundt temaet ferie, samtidig som vi ønsker å skape en sosial arena for dere som er arbeidsgivere.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag