I kveld på Gjennestad vgs: Temakveld – Velferdsordninger og risikoreduksjon


Publisert: 01.02.2024

Er du ung bonde, ny bonde eller planlegger å bli det?

Som selvstendig næringsdrivende er det mange ting å tenke på både når det gjelder økonomi og risiko. Heldigvis finnes det mange gode velferdsordninger og gode tips til hvordan man kan redusere risikoen ved egen gårdsdrift.
Vi har invitert noen dyktige fagpersoner til å snakke om noen tema det er kjekt å kjenne til og viktig å tenke på når man skal drive gård.

• Hva har jeg rett på og hva bør jeg tenke på? – ved ferie, sykdom og/eller fødsel? Aktuelt for både heltidsbønder og deltidsbønder, husdyrbønder og planteprodusenter v/Elise Midling-Hansen, advokat i Norges Bondelag med spesial-kompetanse på velferdsordninger for bønder
• God plan for overtakelse og drift – kan det redusere risikoen? v/Marit Sibbern i Sibbern Råd og Verdi A/S med lang erfaring blant annet som regnskapsfører og rådgiver

• Pause og nettverksbygging Vi serverer kaffe og Gjennestad hjemmebakte!

• Hvilke forsikringer trenger jeg? v/ Sigmund Lauritsen, Gjensidige. Landkreditt vil også være tilstede.

Alle er hjertelig velkommen – ingen påmelding!

Risikoreduksjon 1. Februar 24


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag