Temakveld på Gavelstad – ulv og ulvejakt


21.11.14. FKT-prosjektet inviterer til temakvelder om ulv og ulvejakt.  I Vestfold skal temakvelden være på Gavelstad tirsdag 25. november kl 18.00.  FKT står for forebyggende og konfliktdempende tiltak, og det overordnede målet med FKT-prosjektet er nettopp å gjennomføre tiltak som skal forebygge tap av beitedyr til rovvilt og samtidig dempe konflikten mellom beitenæringa og rovviltforvaltningen. Dette er et  fellesprosjektet
mellom de tre organisasjonene Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag, og prosjektleder Øivind Løken har kontorsted i Norsk Sau og Geits lokaler i Ås i Akershus.  Invitasjon temakveld ulv  Les mer om FKT-prosjektet her.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag