Temakveld om grøfting


Publisert: 03.05.2021

Bilde: Torgeir Tajet NLR Viken

Tidligere Telemark Bondelag vedtok i 2020 å gjennomføre et treårig kornprosjekt i Telemarksdelen av det nye fylket. Prosjektet er nå overtatt av Vestfold og Telemark Bondelag.

Målsettingen til prosjektet er å øke produksjonen av korn og proteinvekster i Telemark, gjennom bærekraftig økning av avlinger på eksisterende arealer, og ved en økning av areal til korn og proteinvekster. Selv om prosjektet i utgangspunktet er rigget for produsenter i tidligere Telemark, vil det være fullt mulig for produsenter i tidligere Vestfold å delta på aktivitetene. Det er planlagt flere aktiviteter i 2021, men på grunn av situasjonen med korona er aktivitetene skjøvet på. Vi ønsker imidlertid å starte forsiktig nå med aktiviteter som foregår utendørs.

Kornprosjektet inviterer derfor til temakveld om grøfting. Temakvelden vil gjennomføres hos Jon Midtbø i Bø. Jon har denne våren et grøftingsprosjekt på sin gard, og vi vil bruke dette prosjektet som et utgangspunkt for temakvelden. Det er lagt følgende rammer for arrangementet:

Sted: Jon Midtbø, Midtbøvegen 50, 3803 Bø (Kjør gjennom Bø sentrum i retning Seljord. Etter ca. 2,5 km fra Bø sentrum er det skiltet til gården)
Tid: Torsdag den 06. 05. kl. 18:00 – kl. 20:00.

Program:

  • Velkommen og kort orientering om kornprosjektet i Telemark v/ Jan Thorsen, Vestfold og Telemark Bondelag.
  • Orientering om grøftingsarbeidet som utføres på Midtbø i 2021 v/Jon Midtbø.
  • Effektene av god grøftetilstand, og hvordan gjennomføres et god grøfteprosjekt v/rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.
  • Orientering om tilskudd til grøfting v/ representant for Midt Telemark Landbrukskontor

Entreprenøren som utfører grøftearbeidet hos Jon Midtbø vil også være tilstede på temakvelden. Det vil bli god tid til å stille spørsmål.

Covid 19: For tiden gjelder følgende nasjonale smittevernregler for utendørs arrangement: Utendørs tillates 200 personer på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser.

Midt Telemark kommune har for tiden ikke strengere regler enn de nasjonale. Det vil bli foretatt en registrering av alle fremmøtte med navn og mobiltelefonnummer for bruk ved eventuelt behov for smittesporing. Det vil videre være krav om minst en meters avstand mellom deltakerne. Arrangementet kan bli avlyst på kort varsel hvis smittesituasjon skulle tilsi det.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Bø og til temakveld om grøfting!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag