Temakveld flisfyringsanlegg, Larvik


Sted: Bøndenes Hus, Kirkefjerdingen 2, Tjølling

 
 

Landbrukskontoret i Larvik arrangerer i samarbeid med Vestfold Bondelag og Vestfold klima- og energiforum to temakvelder om produksjon av fornybar energi på gårdsbruk. Målet er deling av kunnskap og erfaringer som gjør det lettere å velge gode løsninger for produksjon av energi og varme med fornybare kilder på egen gård. Hovedfokus er på temakveld 21. november er biovirke og flisfyringsanlegg, og temakveld 5. desember er solceller og solfangere.

 

Temakvelden er gratis og åpne for alle, men grunnet enkel bevertning ønsker vi påmelding innen 20. november.

 

For program og påmelding: 

 

https://www.vfk.no/Vestfold-klima-og-energiforum/aktuelt/fornybar-energi-i-landbruket/ 

 

Velkommen!

 

Tømmer til flisfyring. Foto fra Larvik kommune

 

 

 


 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag