Telemark Bondelag inviterer til møte om konsekvensene av tørken og mulige tiltak i tida som kommer.


Publisert: 01.07.2023

Forsommeren har dessverre vært preget av svært tørt vær, noe som har satt sterkt preg på avlingene så langt. Det har kommet noe regn i det siste, og det er ventet en mer ustabil værtype i dagene som kommer. Variasjonene er imidlertid store, og for en del kornåkrer har regnet kommet for seint, – kornet skyter og «løpet er kjørt». Forutsatt at det kommer tilstrekkelig med nedbør i forholdsvis nær framtid, så ser det bedre ut for eng- og beitearealene, men likevel tyder mye på at den totale vekstsesongen for gras ligger an til å bli markert dårligere enn i et normalår. Høyst sannsynlig vil det og vil bli mindre mengder tilgjengelig halm.

Med dette som bakgrunn inviterer Telemark Bondelag i samarbeid med Statsforvalteren i Telemark, Norsk landbruksrådgiving Østafjells og Felleskjøpet Agri et møte om situasjonen tirsdag den 04. 07. kl. 19:00 på Bø Hotell. Kaffe og kake  vil være tilgjengelig fra kl. 18:30. Det tas sikte på at maksimal ramme for møtet er til kl. 21:30.

Vi byr på følgende program for kvelden:

  • Velkommen ved leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland.
  • “Tilskudd ved avlingssvikt” – hvordan fungerer ordningen og hva er det viktig å huske på ved registrering og søknad, v/ Everdien van Weeghel, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
  • Råd for hvordan en best utnytter grovforarealene resten av vekstsesongen, v/ Mari Hage Landsverk, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.
  • Riktig bruk av kraftfôr i kombinasjon med begrensede mengder grovfôr, v/ Pål G. Haugestøyl, Felleskjøpet Agri.
  • Aktuelle tiltak i kornåker sterkt preget av tørke, v/ Olav J. Røsholt, Felleskjøpet Agri.
  • Hvordan ta vare på seg selv og kollegaer i vanskelige tider, v/ Trude Flatland.

Det vil bli god anledning til å stille spørsmål og kommentarer i løpet av møtet.

Fyll bilen med kollegaer og reis til Bø denne kvelden, – for gode råd og en god prat over kaffekoppen.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag