Team Gris Øst sitt fagmøte godt mottatt


21.10.16 Nortura Region Øst hadde 10. oktober et fagmøte i Tønsberg. Dette var ett av en serie møter for Norturas svineprodusenter i Region Øst. Bildet viser fag- og seminsjef i Norsvin, Målfrid Narum, som var en av foredragholderne. En kommentar fra publikum var at dette hadde vært “et av de beste fagmøtene på Nortura siden 90 –tallet!” – så kan tyde på at Nortura har truffet godt med årets
opplegg!


Av: Tone Sæter, varestrømsrådgiver, Nortura

 

Nortura region Øst har i løpet av oktober avholdt fagmøter på Rudshøgda, i Tønsberg og på Bondestua i Rakkestad. Til sammen var det omkring 90 produsenter som fikk glede av å høre hhv Gunnar Grøholt og Målfrid Narum fra Norsvin om avl og utvikling av Edelgrisen, og Odd Magne Karlsen om grisens helsesituasjon i et globalt perspektiv. Bruksområdene til “Min side” ble også gjennomgått.

 

Selv om det jobbes flittig på Norsvin med kjøtt% og fôrforbruk, viste Målfrid til at kjøtt% alene ikke er det eneste saliggjørende. Her finnes det muligheter for selv å påvirke resultatet – for eksempel ved å justere fôringen. For å få “mest kjøtt for fôrpengene” kan en for eksempel begynne med å ta en titt på http://totalfeedefficiency.com/.

 

Odd Magne Karlsen gikk blant annet antibiotikabruken etter i sømmene – både nasjonalt og globalt. Det er nesten ufattelig stor forskjell på Norge og verden i så måte. Her bruker vi antibiotikaen hovedsakelig på mennesker: 80% og 20% på husdyr, ellers er det vanlig at 2/3 av antibiotikaen brukes på husdyr (66%). Men det er likevel ingen grunn til å hvile på laurbærene – alle må ta sin tørn for å få ned bruken.
Vaksiner, management og sanering er stikkord her.

 

Avslutningsvis sto rådgivningstjenesten for en kort introduksjon av “Min side” på Nortura medlem. En kommentar fra publikum om at dette hadde vært “et av de beste fagmøtene på Nortura siden 90 –tallet!” – kan tyde på at en har truffet godt med årets opplegg!

 

Norturamøte  101016 Audun Skomsøy

Audun Skomsøy

Norturamøte 101016 Målfrid Narum

Målfrid Narum

Norturamøte 101016 Odd Magne Karlsen

Odd Magne Karlsen


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag