Tannløs jordvernstrategi – utsatt behandling til høsten


08.06.15. H og FrP leverer en tannløs jordvernstrategi uten nye virkemidler og med en målsetting om å bygge ned 1000 daa mer matjord enn hva som ble bygd ned i fjor! De regionale jordvernforeningene er skuffet og håper de andre partiene gir klar beskjed om at dette ikke er hva Stortinget ba om. Næringskomitéen har da også bestemt seg for å utsette behandlingen til høsten.

Les mer på jordvern.noALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag