Tall og opplysninger fra siste landbrukstelling


Publisert: 02.10.2021

Kanskje er dette en artikkel for de litt spesielt interesserte, – det avgjør du.

På tirsdag oppdaterte SSB statistikken fra Landbrukstellinga. Opprinnelig la de ut statistikk den 8. september. Den statistikken var det flere som reagerte på, da den viste forholdsvis store avvik fra de foreløpige tallene SSB presenterte i januar og statistikk fra Landbruksdirektoratet om produksjonstilskudd. Årsaken til avvikene var at data fra flere produsenter hadde falt ut.

Oppsummert er dette de viktigste endringene på landsnivå fra 2019 til 2020:

  • Økning i jordbruksarealet i drift
  • Mest økning i kornarealet
  • Arealet av bær går mye ned
  • Arealet av grønnfôrvekster går mye ned (trolig fordi man i 2019 produserte mer grovfôr pga tørken i 2018)
  • Relativt lav nedgang i antall jordbruksbedrifter (1 pr dag)
  • Økning i antall melkekyr og ammekyr
  • Færre svin
2019 2020 Endring % endring
Jordbruksareal i drift 9 842 540 9 859 618   17 078    0,2 %
Fulldyrka jord 8 051 462 8 076 626   25 164    0,3 %
Overflatedyrka eng    200 423    206 124     5 701    2,8 %
Innmarksbeite 1 590 652 1 576 865  -13 787   -0,9 %
Åker- og hagebruksvekstar i alt 3 226 633 3 270 927   44 294    1,4 %
Korn og oljevekstar til mogning 2 789 822 2 831 971   42 149    1,5 %
Potet    116 858    115 064    -1 794   -1,5 %
Grønfôr- og silovekstar, rotvekstar til fôr    108 558      95 106   -13 452 -12,4 %
Grønsaker på friland      83 657      82 453     -1 204   -1,4 %
Frukt      21 976      22 453         477    2,2 %
Bær      20 609      19 484     -1 125   -5,5 %
Andre åker- og hagebruksvekstar      85 153    104 396     19 243   22,6 %
Eng til slått og beite i alt 6 615 904 6 588 688    -27 216    -0,4 %
Fulldyrka eng 4 824 829 4 805 699    -19 130    -0,4 %
Ikkje fulldyrka eng 1 791 075 1 782 989      -8 086    -0,5 %
Jordbruksbedrifter i alt      39 090      38 713         -377    -1,0 %
Endring pr dag.        -1,03
Storfe i alt    874 136    882 961       8 825    1,0 %
Mjølkekyr    210 540    213 511       2 971    1,4 %
Ammekyr      99 694    105 833       6 139    6,2 %
Sauer 1 år og eldre    900 926    902 725       1 799    0,2 %
Mjølkegeiter      34 278      33 695         -583   -1,7 %
Alssvin i alt      80 044      75 909      -4 135   -5,2 %
Andre svin    706 077    692 302    -13 775   -2,0 %

 

På lenken under finnes det og fylkesstatistikk. Fylkessammenslåing gjør det imidlertid vanskelig å sammenligne data fra flere fylker. En del av statistikken er og brutt ned på kommuner.

Gå inn på statistikken her.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag