Takket politikerne med kake


21.11.15 Norges Bondelag tok med kake til Næringskomiteen som takk for ambisiøst mål om styrka vern av matjorda i innstillingen til ny jordvernstrategi. Pål Farstad, saksordfører på saken fra Venstre, repliserte at det var så langt det var mulig å komme nå. De har skjerpet målet om å komme ned på 4000 da nedbygd matjord i året i forhold til det foreslåtte målet på 6000. Jordvern Vestfold har vært
svært aktive ovenfor politikerne i denne saken.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag