Ta i bruk klimakalkulatoren!


Publisert: 08.04.2022

Klimakalkulatoren er bondens eget verktøy for å få oversikt over utslipp av klimagasser på gårdsnivå, og legger et viktig grunnlag for klimaarbeidet i landbruket. Det er derfor viktig at flest mulig bønder tar i bruk kalkulatoren og rådgivning på gården.

Klimakalkulatoren er nå tilgjengelig for produksjonene melk, korn, svin, ammeku, potet og slaktekylling. Sau, grønt og egg er planlagt lansert i løpet av 2022. I utgangen av 2021 var det foretatt 2000 klimaberegninger av norske gårdsbruk til sammen for alle de tilgjengelige produksjonene. Det er 5% av alle norske produsenter, og oppslutningen om kalkulatoren varierer stort mellom fylkene.

Hvilket fylke bruker klimakalkulatoren mest?

For å få flest mulig bønder inn i kalkulatoren har Bondelaget satt i gang en konkurranse om hvilke fylker som får flest innmeldinger innen 30. april 2022. Vi oppfordrer alle som kan til å ta i bruk klimakalkulatoren nå!

«Innmelding» innebærer at man har logget inn i kalkulatoren på Klimasmartlandbruk.no med Bank-ID eller produsentnummer og samtykket til at kalkulatoren kan ta i bruk dine data fra andre plattformer. Her er en oversikt over hvordan fylkene ligger an i konkurransen.

Søk Bærekraftfondet om klimarådgivning

For å få ekstra utbytte av klimakalkulatoren tilbyr Norsk Landbruksrådgivning og TINE klimarådgivning med utgangspunkt i data fra gården. Medlemmer i Norges Bondelag som også er kunde i Gjensidige kan få støtte fra Bærekraftfondet til dette. 4000 kr, eller 6000 kr hvis rådgivning fra begge kjøpes samtidig. Det er løpende søknadsfrist, les mer her.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag