Ta hønsehirsa nå !


29.06.17. Nå har det meste av hønsehirsen spirt, og en effektiv bekjempelse er mulig i de fleste kulturer. Ikke vent til hirsa er så stor at den er høgere en den dyrka kulturen.  På arealer hvor en vet en har hønsehirse i så store mengder at luking ikke er mulig bør kjemisk bekjemping settes inn nå!  Hønsehirse begynner å spire i slutten av mai og fortsetter videre litt utover i juni, ny-spiring vil etter hvert
avta. En effektiv bekjemping med sprøytemidler kan vi gjennomføre når den meste av hirsa har spirt, vi må ikke vente så lenge at den vokser over kulturen og får sette aks.  Les mer hos NLR Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag