Sylvi Listhaug møtte bøndene på Mat og Landbruk 2014


17.01.14 Denne uka gikk samvirkekonferansen Mat og Landbruk 2014 av stabelen. Landbruk- og matminister Sylvi Listhaug møtte her over 300 representanter fra landbruket. Hun har nå vært minister i 100 dager, og ble sterkt utfordret på å konkretisere politikken regjerningen ønsker å føre. Flere Vestfoldinger deltok på konferansen som hadde temaet “Med løsninger for fremtiden”.


Listhaug og Svebestad

Styreleder i Norsk Landbrukssamvirke, Sveinung Svebestad utfordrer Sylvi Listhaug

 

Regjeringens første 100 dager 

Sylvi Listhaug fortalte at hun har brukt sine første 100 dager på å møte bønder i alle deler av landet.  Hennes inntrykk er at vi har for stort fokus på begrensningene og for lite på mulighetene. -Statlig detaljstyring har overtatt landbruket, mener hun, og politikken fungerer ikke. Hun opplever at det er veldig få bønder som er fornøyd med situasjonen, samtidig som alle er redd for endringer. Regjeringen har varslet at de vil
ha en gjennomgang av markedsreguleringsordningene og samvirkets rolle. Selv om Tine og Nortura er viktige selskaper, som tilsammen omsetter for mer enn hele fiskeforedlingsindustrien i Norge, er det et mål å skape økt konkurranse. Det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal evaluere markedsordningene på korn, melk, egg og kjøtt og gruppa skal se på konkurranseforholdene i industrien. Arbeidsgruppa skal avslutte sitt arbeid våren 2015.

 

Samvirke krever svar 

Leder i Norsk Landbrukssamvirke, Sveinung Svebestad, var klar i sin tale til Listhaug. -Hvorfor er vi så redde for endringer, når regjerningens mål er så gode? spurte han. – Det er fordi vi ikke får regnestykket til å gå opp! Ministeren har kastet opp mange tiltak og ideer, men ingen er konkretisert. Vi kan ikke se at endringene som foreslås bidrar til økt matproduksjon på norske ressurser. Landbrukssamvirke er positive til en gjennomgang av markedsreguleringen.
I en slik gjennomgang må det ses på hva som er målet med ordningene, sikkerhet for avsetning og stabile priser til bonde og forbruker.  

 

Les “Advarer Listhaug mot å ødelegge den norske landbruksmodellen” hos Norges Bondelag

 

Les “Dette er våre innspill til ministeren” hos Norges Bondelag

 

Mange Vestfoldinger deltok på Mat og Landbruk 2014 

M og L Elisabeth

Konferansen hadde over 300 deltagere. Her er Elisabeth I Hokstad, styremedlem i Vestfold Bondelag og medlem i regionstyret i Tine Øst.

 

M og L Sandlund

Landbruksdirektør i Vestfold, Olav Sandlund, i samtale med generalsekretæren i Norges Bondelag, Per Skorge, som opprinnelig er fra Kodal.

M og L Katrine

Leder i Norges Bygdekvinnelag, Katrine Kleveland, prøvesmaker Tines nye produkt 14, som er sunne og mettende mellommåltider.

M og L Hans Edv

Roar Borgen og Hans Edvard Torp

 

M og L Per Asj

Per Asbjørn Andvik, Gjensidige, og Bente Stensland, Gartnerhallen SA

M og L Huseby

Hans Huseby og Per Obrestad fra Landbrukets HMS-tjeneste og Knut Martin Glesne, Gjensidige.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag