Svak inntektsvekst for jordbruket i 2016


08.12.17 Veksten i jordbruksinntektene bremser kraftig opp og økte kun med 2800 kr per årsverk fra 2015 til 2016. Dette viser ferske tall fra driftsgranskningene til NIBIO. -Det er stor variasjon fra gård til gård, men tallene viser at på østlandets “flatbygder” var det i gjennomsnitt en inntekstnedgang på 8 prosent fra 2015 til 2016, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. -Mye av nedgangen skyldes heldigvis at det var et godt
kornår i 2015, men dette viser også at det er stor variasjon og risiko i å drive en biologisk produksjon.

Les mer om driftsgranskningene hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag