Svært vellykket Minidyrskue på Søve!


Publisert: 04.06.2024

Minidyrskuen på Søve har vært et årlig arrangement i regi av Nome videregående skole siden 2002. Arrangementet har vært gjennomført hvert år med unntak av “coronaårene”. Minidyrskuen er et familievennlig og populært arrangement som trekker folk fra store deler av Telemark. I år var det ca. 3 000 mennesker innenfor portene denne første dagen i juni.

Minidyrskuen er en blanding av dyr, ulike aktiviteter for barn og voksne, foredrag og ikke minst er det mye å få kjøpt. Skolen, som har fin beliggenhet på et høydedrag ved Ulefoss, byr og på mange kulinariske godbiter fra eget kjøkken. Minidyrskuen er på mange måter en “oppvarming” for den virkelige Dyrsku’n i Seljord, som i år arrangeres i tidsrommet 13. 09. – 15. 09.

Motorsagtevling er en av flere publikumsvennlige aktiviteter under Minidyrskuen (Foto: Trude Flatland)
Motorsagtevling er en av flere publikumsvennlige aktiviteter under Minidyrskuen (Foto: Trude Flatland)

Mulighet for kontakt med de vanlige husdyrslaga i norsk landbruk er en viktig del av Minidyrskuen. Her har de besøkende god anledning til å komme “tett på” flere av husdyrslagene. Klapping og “kosing” med kopplam var høydepunktet for mange av de yngre som besøkte Søve denne lørdagen.

En langt annen og “hardere” aktivitet er motorsagtevling. Motorsagtevling er preget av action, – hurtighet skal kombineres med presisjon og sikkerhet. En aktivitet som har både yngre og eldre som interessert publikum.

Kjerneoppgaven til naturbruksskolen på Søve er kunnskapsbygging hos elever i det videregående skoleløpet. Kunnskapsbygging var det og på Minidyrskuen, i form av blant annet foredrag om Fensfeltet på Ulefoss. Fensfeltet er en svært spesiell geologisk forekomst på Fen ved Ulefoss, dannet ved vulkansk aktivitet for ca. 580 millioner år siden. I berggrunnen i Fensfeltet finnes det en rekke såkalte sjeldne jordartsmetaller. Dette er metaller som er nødvendig ved produksjon av en rekke elektroniske produkter, som f. eks. mobiltelefoner. Kommersielle aktører vurderer nå mulighetene for utvinning av disse metallene. Gruvedrift skjer ikke uten påvirkning for lokalmiljøet, og i foredraget på Minidyrskuen gikk man nærmere inn på dette.

Leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland holdt jubileumstalen under årets arrangement.
Leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland holdt jubileumstalen under årets arrangement.

At det i år er 20 år siden Minidyrskuen ble arrangert for første gang, ble blant annet markert med egen jubileumstale. Den ble holdt av leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland. I sin tale var Bondelagslederen innom flere tema. Ikke minst satte hun fokuset på landbrukets behov for kompetanse og den rollen som naturbruksskolene spiller for å gi framtidige utøvere i næringa den nødvendige kunnskapen. Hun gav også ros til skolen for at de gjennomfører et arrangement som Minidyrskuen, – “At Søve i 2002 starta opp med Minidyrskuen er bare heilt fantastisk, det er ein perfekt arena til å fortelje om og vise matproduksjon”.

Jubileumstalen kan du lese her.

Korpsmusikk var med å skapte god stemning på årets Minidyrskue på Søve! (foto: Trude Flatland)
Korpsmusikk var med å skapte god stemning på årets Minidyrskue på Søve! (foto: Trude Flatland)

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag