Svært lite antibiotikaresistens i norske svinebesetninger


02.07.14 Resultatene fra Mattilsynets kartlegging for LA-MRSA i norske svinefjøs er nå klar. De har testet alle besetninger i Norge med mer enn 10 purker. Av disse 986 testene var det bare en positiv besetning. Denne ligger i Oppland. Dette bekrefter at det er et lavt nivå av antibiotikaresistente gule stafylokokker i norsk svineproduksjon. Antibiotikaresistens er et samfunnsproblem, og landbruket støtter Mattilsynets strategi om
å bekjempe smitten i svinebesetninger.


Kristian_Hotvedt

Leder i Norsvin Vestfold, Kristian Hotvedt

 

Norsvin fornøyd 

-Dette bekrefter at det nytter, sier leder i Norsvin Vestfold, Kristian Hotvedt. -Vi i landbruket skal fortsette jobben med å sikre god dyrehelse og et lavt antibiotikaforbruk. Han har også fått tilbakemeldinger om at Mattilsynet er imponert over den positiv innstillingen de har blitt møtt med når de har vært ute å tatt prøver.

 

Overvåkingen må videreføres på et nivå som fortsatt sikrer god kontroll.  Den enkelte svineprodusent som pålegges sanering for LA-MRSA vil stå i en krevende situasjon, og det er nødvendig å få på plass langsiktige og varige ordninger som dekker bondens økonomiske tap som følge av samfunnets ambisjon om å begrense spredning av antibiotikaresistens. Norsvin sammen med Norges Bongelag, Nortura, Animalia og KLF jobber
nå for å få dette til.

 

Antibiotikaresistens er et samfunnsproblem 

MRSA er ikke farlig for grisen. Med fordi MRSA kan spres ved kontakt mellom folk og gris er det viktig å gjøre alle tiltak som kan hindre spredning av antibiotikaresistens i samfunnet. Antibiotikaforbruket i norsk husdyrproduksjon er svært lavt. LA-MRSA i den norske svinepopulasjonen er ikke et resultat av for høyt antibiotikaforbruk. Mest sannsynlig smitterute er persontrafikk fra utlandet. Det er derfor viktig med et nært samarbeid mellom Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.

 

Les mer hos Norges Bondelag

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag