Svært godt besøk på Korndagen 2019


08.03.19. Det var stinn brakke da årets Korndag samlet ca 80 personer i Amfi på Gjennestad tidligere denne uka.  De frammøtte fikk blant annet høre om såkornsituasjonen, forslag til ny RMP for Vestfold og Telemark, og om dyrking av høstkorn.


Fra Finn Bjørnå (FK Agri) og Per Martin Lea (Vestfoldmøllene) fikk forsamlingen høre at det, på tross av en vanskelig sommer i 2018, er nok såkorn tilgjengelig til årets sesong.  Det er mange nye sortsnavn å forholde seg til, og mye små korn gjør det viktig å ikke så for dypt.  Ca 3 cm sådybde er anbefalt i 2019.  Det er også viktig å tilpasse såmengden ut fra 1000-kornvekt, og ønsket planteantall/m2.

 

Silja Valand i Norsk Landbruksrådgiving Viken fulgte opp med “Hvordan gi såkornet en god start”.  Det ble frisket opp i kunnskapen om betydningen av laglighet, jordarbeiding, vekt og dekktrykk for å få et godt såbed.  Innhold av organisk materiale er også viktig for å få en god jordstruktur.

 

Korndagen 2019. Fullt hus.

Mer enn fullt hus i Amfi på Gjennestad. 

 

Hilde Marianne Lien fra Fylkesmannens Landbruksavdeling informerte om forslaget til ny RMP for Vestfold og Telemark, som nå er ute på høring.  Det har vært en omfattende prosess med tilpasninger til felles regelverk for Vestfold og Telemark, men de fleste tiltakene er videreført fra tidligere år.

 

Trond Stange fra Ramnes var utfordret til å fortelle om hvordan han dyrker høsthvete.  Det er nyttig å høre på en praktikers erfaringer, og vi kan lære mye av hverandre også.

 

Korndagen 2019. Ingvild.

 

Ingvild Evju fulgte opp innlegget til Stange med mer informasjon om dyrking av høsthvete, og spesielt om det rekordstore arealet som ble sådd i høst.  Det kan være aktuelt å legge opp til å produsere fôrhvete på deler av arealet med Ellvis i årets sesong.

 

På tampen av kvelden orienterte Oddbjørn Rød om prosjektet “Korn i Vestfold”, og Kjetil Bergsholm om fordelene ved å være medlem i Norsk Landbruksrådgiving Viken.

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag