Styrket resultat for Nortura i første tertial


06.06.16. God kostnadsstyring og positiv produktivitetsutvikling bidrar til et bedret resultat for Nortura. Konsernet hadde en omsetning på 6,6 milliarder kroner, en vekst på 9,7 prosent målt mot første tertial i fjor. Driftsresultatet er 2 millioner kroner i årets første tertial, en bedring på 86 millioner kroner. 

Les mer hos NorturaALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag