Styret i Vestfold Bondelag på besøk i Oslo


09.10.14. Styret i Vestfold Bondelag er på 2 dagers styretur til Oslo. I går stod styremøte og møter med både ansatte og leder i Norges Bondelag på programmet. I dag skal styret i spennende møter om antibiotikaresistente bakterier, ny verdiskapingsrapport og møte med BAMA og Gartnerhallen.


Astrid Solberg ønsket oss velkommen og viste oss rundt både inne og ute

Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag, tok i mot styret da de ankom Landbrukets hus i går. Det ble omvisning rundt på avdelingene, samt en tur ut på taket for å få oversikt over eiendommen Norges Bondelag eier i Scweigaardsgate i Oslo.

 

Erlend Stabell Daling belyste ulike sider ved eiendomspolitikken og varslede endringer

Erlend Stabell Daling er advokat i Norges Bondelag. Han orienterte om ulike sider ved dagens eiendomspolitikk og hvilke sammenhenger som nå utfordres av H/FrP-regjeringen.

 

Anders Huus kom med tips om hvordan styret skal kunne gi lokallagene gode svar på landbrukspolitiske spørsmål

Hvordan kan vi gi lokallagene gode svar på landbruks- og matpolitiske spørsmål? Seniorrådgiver Anders Huus på næringspolitisk avdeling ga styret mange gode tips.

 

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen snakket om Bondelagets forhold til moderne kommunikasjon og media. Her tester Elisabeth I Hokstad det ut på direkten

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen fikk mye skryt for jobben Norges Bondelag gjør for å hjelpe de tillitsvalgte med talepunkter, argumenter og kommunikasjon mot både media og politikere. Her har hun gitt styret noen tips om bruk av sosiale medier som Elisabeth Irgens Hokstad tester ut med en gang…

 

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes orienterte om dagens politiske situasjon

På slutten av dagen var styret heldige og fikk en time sammen med Norges Bondelags nye leder Lars Petter Bartnes. Dette var svært givende. Bartnes ga et solid inntrykk. Han både orienterte og fikk innspill i forhold til den aktuelle politiske situasjonen vi nå står i.

 

I dag er dagen satt av til nye spennende møter. Generalsekretær Per Skorge skulle egentlig møtt oss for å snakke om viktige strategiske valg for Norges Bondelag, men han måtte snu om på planene da han og Bartnes skal i et møte med statsminister Erna Solberg. I stedet vil vi få et møte med seniorrådgiver Ingrid Melkild om siste nytt i forhold til antibiotikaresistente bakterier. Vi skal også ha et møte med AgriAnalyse om den nye verdiskapingsrapporten
de lager for Vestfold. Dagen avsluttes med tur opp til BAMAs storstue på Alnabru. Her blir det nyttige grøntdiskusjoner og -orienteringer fra både BAMA og Gartnerhallen.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag