Styret i Telemark Bondelag på besøk


30.05.18 Forrige uke hadde Bondelagets fylkesstyrer i Vestfold og Telemark felles styremøte på Grønt Fagsenter. -Det er vedtatt at vi blir ett fylke fra 2020, så vi kan likegodt begynne å bli kjent med hverandre, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. -Det er spennende med nye folk og nye produksjoner. Den viktigste saken på dette felles styremøte var å bli enige om et innspill til programkomiteene som jobber fram mot fylkestingsvalget
i 2019.


Felles styremøte VB og TB 240518 1

Det var et fulltallige styrer fra begge fylker som møttes på Gjennestad.

 

Årets jordbruksoppgjør 

Første felles sak til diskusjon var reaksjoner på årets jordbruksoppgjør. Her var det lite uenighet å spore mellom fylkene. -Selv om vi ikke er fornøyd med lavere inntektsvekst enn andre grupper, må vi være flinkere til å peke på det vi har oppnådd, ble det sagt av flere i møtet. Markedsregulering ble også trukket fram som viktig. I jordbruksoppgjøret har vi fått muligheten til å ta i bruk nye verktøy,
men jobben er på ingen måte gjort.

 

Felles styremøte VB og TB 240518 Styrelederne

Leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland, og leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, styrte diskusjonen med stø hånd og en god posjon humor.

 

Innspill til partiprogram 

De fleste politiske partiene er nå igang med å oppnevne programkomiteer og nominasjonskomiteer til fylkestingsvalget i 2019. Dette blir felles for det nye fylket Vestfold og Telemark. Fylkesstyrene vedtok et felles innspill til programkomiteene, og har allerede hatt møter med flere partier. Innspillet tar opp tema som er knyttet til fylkeskommunens rolle:

– matproduksjon

– næringsutvikling

– klima og miljø

– arealforvaltning

– rekruttering og kompetanse

Fylkeslagene benytter også anledningen til å minne fylkepolitikere på at den nasjonale landbrukspolitikken med importvern, eiendomsregelverk, markedsregulering og årlige jordbruksforhandlinger ligger i bunn.

 

Felles styremøte VB og TB 240518 3

Det ble et stort styremøte, men diskusjonen gikk livlig. Det var også satt av tid til pauser og lunsj slik at det var rom for å bli kjent på tvers av fylkene.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag