Styremøte med stort engasjement!


Publisert: 15.02.2020

Sist tirsdag hadde styret i Telemark Bondelag ordinært styremøte. Styremøtet i februar er likevel alltid litt spesielt, siden det er møtet hvor fylkesstyret virkelig starter arbeidet med jordbruksforhandlingene. I møtet stilte det representanter for Nortura, Norsvin Telemark, Felleskjøpet Agri, Tine, Telemark  Birøkterlag, Telefrukt, Tyr Telemark, og Telemark Sau og Geit.  Felles for alle som møtte er at det er et stort engasjement i forkant av jordbruksforhandlingene. Flere gir også uttrykk for at økonomien er svært presset i flere av produksjonene. Med bakgrunn i de signaler som kom fram i møtet, kan det slås fast at det også i år blir krevende jordbruksforhandlinger. En spennende vår,  med andre ord!

Stort engasjement i styret

Styret i Telemark Bondelag behandlet og sak om innspill til valgnemnda i Norges Bondelag. Det er mange dyktige mennesker i Bondelagsorganisasjonen, og styret i fylkeslaget har spilt inn flere navn på personer som kan være aktuelle for verv i styrende organ i Norges Bondelag.


ALT Installasjon
SB Skog
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Gå agronomen på Melsom vgs
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger
Gå til Telemark Bondelag
Gå til Vestfold Bondelag