Studietur til Frankrike – fortsatt ledige plasser


08.10.14. FKT-prosjektet til Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har fortsatt ledige plasser på studieturen til Sør-Frankrike 26. – 30. oktober.  Tema for turen er rovvilt og beitedyr. Les mer og meld deg på hos Norsk Sau og Geit.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag