Studieforbundet næring og samfunn Vestfold nedlegges


Publisert: 25.11.2019

Ekstraordinært årsmøte i Studieforbundet næring og samfunn Vestfold vedtok denne uka å legge ned organisasjonen med virkning fra 01.01.2020. Arbeidet som har blitt gjort i studieforbundet skal videreføres i regi av Vestfold Landbruksselskap. Målet er at kursdeltakere og organisasjonene i landbruket ikke skal merke noe til endringen.

Styreleder Elin Røed takket medlemsorganisasjonene for å ha bidratt til en god og ryddig prosess.

I tillegg til vedtak om nedleggelse og disponering av egenkapital, vedtok det ekstraordinære årsmøtet følgende uttalelse:

“SNS Vestfold har vært en nyttig aktør for vestfoldlandbruket. Spesielt når det gjelder å tilby lovpålagte kurs og andre kurs som omfatter flere produksjoner.  SNS Vestfold har utvikla Landbrukshelga til å bli en viktig arena for rekruttering til landbruket, og for samhold på tvers.

Vi ønsker at aktivitetene til SNS Vestfold skal videreføres og fornyes. Vi anmoder Vestfold Landbruksselskap om å videreføre kursvirksomheten etter 31.12.2019.

Medlemsorganisasjonen i SNS Vestfold vil fortsatt samarbeide om kompetanseformidling. Vi vil fortsatt samarbeide om Landbrukshelga og på annen måte formidle behov om kurs og opplæring.

Matproduksjon er ikke for amatører – vestfoldbonden skal fortsatt få kunnskap og kompetanse! “

Last ned hele protokollen her

 

Historisk øyeblikk. Siste styre i SNS Vestfold. Fra Venstre: Bjørnar Steinsholt, Nils Henry Haugen, Elisabeth Larsen (daglig leder), Elin Røed og Lars-Arne Høgetveit
Historisk øyeblikk. Siste styre i SNS Vestfold. Fra Venstre: Bjørnar Steinsholt, Nils Henry Haugen, Elisabeth Larsen (daglig leder), Elin Røed og Lars-Arne Høgetveit

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag