Studieforbundet næring og samfunn vedtar å avvikle


10.06.19. På årsmøtet i hovedorganisasjonen i Studieforbundet næring og samfunn (SNS) 28. mai 2019 ble studieforbundet vedtatt avviklet innen 30.06.2020.  Medlemsorganisasjonene står fritt til å melde seg inn i et annet studieforbund etter at endelig vedtak er gjort på ekstraordinært årsmøte 25. september 2019.  Les
mer hos Studieforbundet næring og samfunn Sentralt.
Dette blir selvsagt et viktig tema på årsmøtene i SNS Vestfold og SNS Region Telemark/Vestfold 12. juni.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag